Nechceme podzemní garáže na Zelném trhu

Informace o nás

Pokud byste se rádi aktivně zapojili do naší činnosti, přečtěte si níže něco o našich sdruženích a v případě zájmu nás konktaktuje na uvedených emailech či telefonech. Potřebujeme další aktivní spolupracovníky, nejenom pro tuto kauzu, ale i pro další, co jistě přijdou...Budeme rádi, pokud rozšíříte naše řady, či s námi budete spolupracovat externě.

 

Občanské sdružení 4AM-Fórum pro architekturu a média - prostor setkávání nových přístupů a různorodých aktivit z oblasti současné architektury a nových médií. Tým pracovníků je složený z teoretiků, architektů, umělců a specialistů na současné audiovizuální umění a architekturu.

Základní cíle sdružení jsou výzkum, vzdělávání a informování veřejnosti o dění v oblasti mediálního umění a architektury, vytvoření platformy určené ke konfrontaci různých výtvarných názorů a kreativních přístupů, poskytnutí příležitosti mladým teoretikům i umělcům k prezentaci vlastního výzkumu či díla, kulturní obohacení občanské společnosti a oživení kulturního a uměleckého dění města Brna

Kontakty:

forum4am@gmail.com

Mgr. Šárka Svobodová, sarka-svobodova@centrum.cz, 602578820 - iniciátorka otevřeného dopisu ministrovi kultury, historička umění

Mgr. Petra Hlaváčková, petrahlavackova7@gmail.com, 731656857 - historička umění

https://www.facebook.com/pages/4AM-Forum-pro-architekturu-a-media/153728434643216?v=info&ref=ts

 

Občanské sdružení Brnění - usiluje o rozvoj občanské společnosti, demokracie a právního státu, zabývá se podporou a prosazováním aktivní účasti na správě věcí veřejných, prosazováním principů odpovědnosti a transparentnosti ve veřejné správě, ochranou a rozvojem veřejných prostor, ochranou přírody, krajiny i kulturních památek, šířením environmentálních hodnot prostřednictvím vzdělávání, výchovy a osvěty a prosazování principu partnerství v neziskovém sektoru a mezi nevládními neziskovými organizacemi, veřejnou správou a komerčním sektorem.

Kontakty:

brneni@gmail.com

Bc., Pavla Spurná, pavla.spurna@gmail.com, 777649783 - koordinátorka sběru podpisů pod Žádost Zastupitelstvu města Brna

Bc. Matěj Hollan, hollan.matej@email.cz, 774956148 - právní aspekty kauzy

PhDr. Zlata Hálová, CSc., zlatka@centrum.cz, 724228823 - psychosociální aspekty ničení historických hodnot

Ing. Arch. Kateřina Coufalová, katerico@seznam.cz, 773628993 - urbanistické a architektonické souvislosti

Mgr. et Mgr. Hana Chalupská, hana.chalupska@gmail.com, 731181990 - zapojování veřejnosti do věcí veřejných

 

Kontakt

Nesouhlasím se vznikem podzemních garáží na Zelném trhu v Brně

forum4am@gmail.com, brneni@gmail.com

Šárka Svobodová, 4AM - Fórum pro architekturu a média - iniciátorka otevřeného dopisu ministrovi kultury, 602578820

Petra Hlaváčková, 4AM - Fórum pro architekturu a média, iniciátorka otevřeného dopisu ministrovi kultury, 731656857

Pavla Spurná, o.s. Brnění, koordinátorka sběru podpisů pod Žádost Zastupitelstvu města Brna, 777649783

Matěj Hollan, o.s. Brnění, právní aspekty kauzy, 774956148

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode