Nechceme podzemní garáže na Zelném trhu

Kontakt

forum4am@gmail.com, 60257882 - kontakt na občanské sdružení 4AM - Fórum pro architekturu a média, zastoupené Petrou Hlaváčkovou a Šárkou Svobodovou

brneni@gmail.com, 774956148 - kontakt na občanské sdružení Brnění, zastoupené Matějem Hollanem, Zlatou Hálovou, Pavlu Spurnou a Hanou Chalupskou

Kontakt

Nesouhlasím se vznikem podzemních garáží na Zelném trhu v Brně

forum4am@gmail.com, brneni@gmail.com

Šárka Svobodová, 4AM - Fórum pro architekturu a média - iniciátorka otevřeného dopisu ministrovi kultury, 602578820

Petra Hlaváčková, 4AM - Fórum pro architekturu a média, iniciátorka otevřeného dopisu ministrovi kultury, 731656857

Pavla Spurná, o.s. Brnění, koordinátorka sběru podpisů pod Žádost Zastupitelstvu města Brna, 777649783

Matěj Hollan, o.s. Brnění, právní aspekty kauzy, 774956148

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode